معرفی شرکت

شرکت راد صنعت روشاک در سال 1390 تحت عنوان گروه راد صنعت روشاک تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینه تغییرات سازه ای ، تقویت سازه های بتنی،کاشت آرماتور ، نصب انکربولت های مکانیکی و شیمیایی، برش و سوراخکاری بتن آغاز کرد.