اهداف و چشم انداز ها

تبدیل شدن به مطمئن ترین و قابل اعتماد ترین شرکت در حیطه خدمات و محصولات مربوطه از چشم اندازهای ما بوده و این امر با ارائه خدمات و محصولات با کیفیت و متمایز انجام پذیر خواهد بود.

با توجه به موفقیت های به دست آمده در اجرای پرژه های بزرگ و سابقه بسیار درخشان این مجموعه تصمیم بر آن شد که با توجه به نیاز

مصرف کننده برای کیفیت کالا و دسترسی سریع تر به مصالح یا لوازم و تجهیزات مورد نیاز ساختاری طراحی گردد که واسطه ها حذف شده و مصرف کننده از تامین کننده اصلی و تولید کننده اصلی به قیمت کارخانه مصالح یا تجهیزات مورد نیاز خود را برای ساخت یک ساختمان تهیه کند که به لطف خدا و حمایت شما عزیزان و با استفاده از نیرو های جوان و کاردان این مهم دست یافتنی میگردد .

و شرکت راد صنعت روشاک بر آن است که به عنوان پیشگام در این حوزه به مهم ترین و اصلی ترین درگاه ارتباط مصرف کننده با تولید کننده قرار گیرد.