نصب انکربولت های مکانیکی و شیمیایی

modiriyat_roshak
۱ام آذر ۱۳۹۵
     

نصب انکربولت های مکانیکی و شیمیایی
در برخی پروژه های صنعتی و ساختمانی استفاده از انکربولت های مکانیکی و شیمیایی جهت نصب تجهیزات صنعتی و بیس پلیت ها لازم است.این امر معمولا با توجه به محاسبات باربری انجام می گیرد.

 

کاشت آرماتور

نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ)

مقاوم سازی سازه های بتونی

برش بتون مسلح

نصب انکربولت های مکانیکی و شیمیایی

سوراخکاری بتن مسلح