کاشت آرماتور

modiriyat_roshak
۱ام آذر ۱۳۹۵
     

کاشت آرماتور
کاشت آرماتور : برای اتصال استاندارد بین دو مقطع بتونی لازم است این مقاطع به وسیله ی آرماتور به هم متصل گردد.در این موارد از روش کاشت آرماتور با مواد شیمیایی مخصوص استفاده می گردد.

 

کاشت میلگرد

کاشت آرماتور

کاشت آرماتور ایستگاه مترو

 

کاشت آرماتور

نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ)

مقاوم سازی سازه های بتونی

برش بتون مسلح

نصب انکربولت های مکانیکی و شیمیایی

سوراخکاری بتن مسلح