خدمات

خدمات شرکت راد صنعت روشاک :

 

برش بتون مسلح

سوراخکاری بتون مسلح

نصب انکربولتهای مکانیکی و شیمیایی

مقاوم سازی سازه های بتونی

کاشت آرماتور

نصب تکیه گاههای تأسیساتی (سیستم نگه دارنده تأسیسات)

 

برش بتون مسلح :

با توجه به تغییراتی که ممکن است در ساختمان اعمال شود گاهاً برش بتون امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا با توجه به لزوم استفاده از تجهیزات خاص این مکان را فراهم میکنیم تا به حداقل خسارت وارده به سازه اصلی مقاطعی از بتون به اشکال و روشهای مختلف برش داده شود.

 

سوراخکاری بتون مسلح :

جایجایی محل عبور لوله ها و یا سینی کابلها و غیره، یکی از مواردی است که امکان مواجهه با آن دور از ذهن نیست. در این زمینه با استفاده از تجهیزات مربوطه عملیات سوراخکاری بتون، بدون ضربه و آسیب رساندن به سازه در قطرهای مورد نیاز انجام می گیرد.

 

نصب انکربولتهای مکانیکی و شیمیایی :

در برخی پروژههای صنعتی و ساختمانی استفاده از انکربولتهای مکانیکی و شیمیایی جهت نصب تجهیزات صنعتی و بیس پلیتها لازم است. این امر معمولاً با توجه به  محاسبات باربری انجام میگردد.

 

مقاوم سازی سازه های بتونی :

پس از پایان عملیات بتون ریزی ممکن است به دلایلی از قبیل تغییرات نقشه ها، لازم باشد سازه موجود تقویت گردد. این مورد پس از ارائه طرح مربوطه به روش های مخنلف انجام می گیردد.

 

کاشت آرماتور :

برای اتصال بین دو مقطع بتونی لازم است این مقاطع بوسیله آرماتور به هم متصل گردند. در این موارد از روش کاشت آرماتور با مواد شیمیایی مخصوص استفاده می گردد.

 

نصب تکیه گاههای تأسیساتی (ساپورتینگ) :

برای نصب و مهار سیستمهای تأسیساتی، گرمایشی و سرمایشی در ساختمانها و صنایع از این روش استفاده میگردد.