خدمات.

خدمات.
 
کاشت آرماتور

کاشت آرماتور

کاشت انکربولت شیمیایی

 

کاشت انکربولت شیمیایی جهت نصب پایه سوله

 

نصب انکربولت شیمیایی

 

کاشت آرماتور جهت تقویت ستون

ساپورتینگ تاسیسات

 

مقاوم سازی

 

نصب بیس پلیت با انکربولت مکانیکی

 

ایجاد بازشو جهت عبور تجهیزات الکتریکی

 

نصب ساپورت تاسیسات

نصب ساپورت تاسیسات

نصب ساپورت تاسیسات

تکیه گاه های تاسیساتی


 
شرکت راد صنعت روشاک
كاشت آرماتور -نصب انكربولت هاي مكانيكي وشيميايي-سوراخكاري و برش بتون مسلح
۰۳۱۳۲۴۰۲۱۷۷, ۰۳۱۳۲۴۰۲۳۴۶
WWW.Roshak7.com
https://t.me/RS_Roshak7
Instagram: Roshak7
https://www.instagram.com/roshak7/