درباره ما

درباره ما
استفاده از بتون به عنوان یکی از موارد پایه در ساختمان و صنعت قابل توجه بوده که در خلال این امر شاهد مواردی نظیر تغییرات سازه ای ، تقویت سازه های بتونی ، برش و سوراخکاری بتن و بعضا تخریب بتن نیز می باشیم.

شرکت راد صنعت روشاک در سال ۱۳۹۰ تحت عنوان(گروه ساختمان و صنعت روشاک)فعالیت خود را در زمینه ساختمانی و صنعتی آغاز کرده است و تاکنون توانسته با بهره گیری از اطلاعات و تجارب خود ، خدمات برجسته ای را به کارفرمایان و صاحبان این صنایع ارائه نماید.