محصولات

محصولات شرکت راد صنعت روشاک :

 

انواع انکربولت های مکانیکی

انواع انکربولت های شیمیایی

-سیستمهای نصب تأسیساتی (ساپورتینگ) شامل :

-انواع پروفیلها

-انواع بست لوله و راد تمام رزوه

-مته های گردبر بتون (کرگیر)

 

انواع انکربولتهای مکانیکی (بازشونده) :

اساس کار این نوع انکربولتها ایجاد اتصال مکانیکی بین تجهیز نصب شده و بتن میباشد. انکربولتهای مکانیکی با توجه به میزان و نوع بار وارده انتخاب میگردند.

 

انواع انکربولتهای شیمیایی :

به منظور اتصال تجهیزات به بتون در برخی موارد لازم است بولتها با استفاده از مواد شیمیایی در بتون نصب شوند.

 

سیستمهای نصب تأسیساتی (ساپورتینگ) :

این سیستم مدتی است جایگزین سیستم سنتی (نبشی) شده و بعلت قابلیهای اجرایی بالایی که دارد مورد توجه بخش صنعت و ساختمان قرار گرفته است. حذف عملیات جوشکاری و سوراخکاری سازه از مزایای این سیستم می باشد.

 

مته های گردبر بتون (کرگیر) :

برای سوراخکاری بتون مسلح در قطرهای مختلف استفاده می گردند. این نوع مته ها قابلیت سوراخکاری بتون و آرماتور را به صورت همزمان دارا می باشد.

 

 

 

 

 

 

شركت راد صنعت روشاك

 

كاشت آرماتور-نصب انكربولت هاي مكانيكي وشيميايي

سوراخكاري و برش بتون مسلح

۰۳۱۳۲۴۰۲۱۷۷

۰۳۱۳۲۴۰۲۳۴۶

 WWW.Roshak7.com

 

Telegram: @RS_roshak7

 

 Instagram: Roshak7