نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ)

modiriyat_roshak
۱۶ام بهمن ۱۳۹۵
     

نصب تکیه گاه های تاسیساتی(ساپورتینگ)
برای نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ) و مهار سیستم های تاسیساتی ، گرمایشی و سرمایشی در ساختمان ها و صنایع از این روش استفاده می گردد.

نصب تاسیسات , نصب تکیه گاه های تاسیساتی

نصب تاسیسات , نصب تکیه گاه های تاسیساتی

کاشت آرماتور

نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ)

مقاوم سازی سازه های بتونی

برش بتون مسلح

نصب انکربولت های مکانیکی و شیمیایی

سوراخکاری بتن مسلح