سوراخکاری بتن مسلح

modiriyat_roshak
۱ام آذر ۱۳۹۵
     

سوراخکاری بتن مسلح
جابجایی محل عبور لوله ها و یا سینی کابل ها و غیره،یکی از مواردی است که امکان مواجهه با آن دور از ذهن نیست.در این زمینه با استفاده از تجهیزات مربوطه عملیات سوراخکاری بتن مسلح ،بدون ضربه و آسیب رساندن به سازه در قطر های مورد نیاز انجام می گیرد.

 

کاشت آرماتور

نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ)

مقاوم سازی سازه های بتونی

برش بتون مسلح

نصب انکربولت های مکانیکی و شیمیایی

سوراخکاری بتن مسلح