مقاوم سازی سازه های بتونی

modiriyat_roshak
۱ام آذر ۱۳۹۵
     

مقاوم سازی سازه های بتونی
پس از پایان عملیات بتن ریزی ممکن است به دلایلی از قبیل تغییرات نقشه ها ، لازم باشد سازه موجود تقویت گردد. این مورد پس از ارائه طرح مربوطه به روش های مختلف انجام می گیرد.

 

کاشت آرماتور

نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ)

مقاوم سازی سازه های بتونی

برش بتون مسلح

نصب انکربولت های مکانیکی و شیمیایی

سوراخکاری بتن مسلح