درباره روشاک

درباره روشاک

درباره روشاک استفاده از بتون به عنوان یکی از موارد پایه در ساختمان و صنعت قابل توجه بوده که در خلال این امر شاهد مواردی نظیر تغییرات سازه ای ، تقویت سازه های بتونی ، برش و سوراخکاری بتن و بعضا تخریب بتن نیز می باشیم. شرکت راد صنعت روشاک در سال ۱۳۹۰ تحت عنوان(گروه […]