نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ)

نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ)

نصب تکیه گاه های تاسیساتی(ساپورتینگ) برای نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ) و مهار سیستم های تاسیساتی ، گرمایشی و سرمایشی در ساختمان ها و صنایع از این روش استفاده می گردد. کاشت آرماتور نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ) مقاوم سازی سازه های بتونی برش بتون مسلح نصب انکربولت های مکانیکی و شیمیایی سوراخکاری […]

سوراخکاری بتن مسلح

سوراخکاری بتن مسلح

سوراخکاری بتن مسلح جابجایی محل عبور لوله ها و یا سینی کابل ها و غیره،یکی از مواردی است که امکان مواجهه با آن دور از ذهن نیست.در این زمینه با استفاده از تجهیزات مربوطه عملیات سوراخکاری بتن مسلح ،بدون ضربه و آسیب رساندن به سازه در قطر های مورد نیاز انجام می گیرد.   کاشت […]

برش بتون مسلح

برش بتون مسلح

برش بتون مسلح با توجه ب تغییراتی که ممکن است در ساختمان اعمال شود گاها برش بتون مسلح امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.لذا با توجه به لزوم استفاده از تجهیزات خاص این امکان را فراهم می کنیم تا با حداقل خسارت وارده به سازه اصلی مقاطعی از بتون به اشکال و روش های […]

نصب انکربولت های مکانیکی و شیمیایی

نصب انکربولت های مکانیکی و شیمیایی

نصب انکربولت های مکانیکی و شیمیایی در برخی پروژه های صنعتی و ساختمانی استفاده از انکربولت های مکانیکی و شیمیایی جهت نصب تجهیزات صنعتی و بیس پلیت ها لازم است.این امر معمولا با توجه به محاسبات باربری انجام می گیرد.   کاشت آرماتور نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ) مقاوم سازی سازه های بتونی برش […]

مقاوم سازی سازه های بتونی

مقاوم سازی سازه های بتونی

مقاوم سازی سازه های بتونی پس از پایان عملیات بتن ریزی ممکن است به دلایلی از قبیل تغییرات نقشه ها ، لازم باشد سازه موجود تقویت گردد. این مورد پس از ارائه طرح مربوطه به روش های مختلف انجام می گیرد.   کاشت آرماتور نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ) مقاوم سازی سازه های بتونی […]

کاشت آرماتور

کاشت آرماتور

کاشت آرماتور کاشت آرماتور : برای اتصال استاندارد بین دو مقطع بتونی لازم است این مقاطع به وسیله ی آرماتور به هم متصل گردد.در این موارد از روش کاشت آرماتور با مواد شیمیایی مخصوص استفاده می گردد.     کاشت آرماتور نصب تکیه گاه های تاسیساتی (ساپورتینگ) مقاوم سازی سازه های بتونی برش بتون مسلح […]